Private Virtual

Webformality adviseert U in de wijze waarop u Cloud Computing kunt inzetten om u werkstijl te ondersteunen. Naast alle andere bedrijfs-middelen is de ICT omgeving van bedrijf kritisch voor een efficiënte (volledig plaats en tijd onafhankelijke) werkwijze. Voor meer en meer ondernemingen zal dit de werkstijl van de toekomst worden. Niet als een keuze, maar als een vanzelfsprekend gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen.

Cloud

Cloud infrastructuur, al wordt dat woord te pas en te onpast gebruikt en misbruikt, is onmiskenbaar een baanbrekende ontwikkeling in IT-land. Onderdelen van de IT resources en services komen (en zijn deels al) beschikbaar als kant-en-klare dienst of half-fabrikaat. Ook on-demand capaciteit wordt een steeds reëelere mogelijkheid met de nieuwe technologieën. Een utility infrastructuur kan eigenlijk bijna niet zonder Cloud! Alle organisaties krijgen er de komend paar jaar mee te maken. Daar moeten lastige keuzes in gemaakt worden. In deze track komen die worstelingen, de successen en tegenvallers aan de orde